25.08.2017

Portfolio – seiklusturism

Kõik seiklusturismi tegevused on saanud kuvandi, kus ilmselge teadmatus on asendunud planeeritud tegevustikuga. Soovitakse uusi kogemusi ja elamusi, tahtakse proovile panna omi võimeid.

Seiklusturism, kui turisminduse üks olulisi harusid, on viimastel aastatel saanud üha selgemad iseloomujooned. Siiani võis seiklusturismi alla lugeda ka näiteks matkamist mägedes, suurlinnade külastamist või näiteks ATV`de safaril osalemist.  Seiklusturism on kasvuteel ka seetõttu, et inimeste huvi looduse vastu on üha enam tärkamas. Jah, võib küll teha seiklusturismi linnas kuid see pole sõna otses mõttes seotud seiklusturismi kui mõistega. Loodus, erinevad sihtkohad ja võimalused kuuluvad enamjaolt siia sektorisse. Ning loodusturisminduse sektor, kuhu alla kuulub seiklusturism, on kasvamas üha populaarsemaks. Soovitakse vahetut kontakti loodusega. Paljude jaoks tähendabki seiklusturism teekonda rutiinist ekstreemsuseni. Juba nimetus eeldab seda, et pelgalt liblikate püüdmisega pole tegu vaid mingil määral seatakse ohtu enese tervis ja heaolu. Tõsi, Eestis on seiklusturismi märksa turvalisem harrastada kui mujal maades, kuid ikkagi on ka siin omad ohud. Ohtude likvideerimiseks on igas valdkonnas olemas ka spetsialistid – seiklusturismis on nendeks inimesteks kvalifitseeritud matkajuhid. Näitame inimestele kaunist Eesti loodust ning lisame vürtsi seiklusele tuues sinna mitmeid omaala asjatundjaid!

Küsi pakkumist kasvõi päevastele tegevustele, meil on häid lahendusi pakkuda! Kirjuta info@frankevents.ee.