fbpx

Coopi Talendid 2024, 6.-7. juuli Roosta puhkeküla

Palun võta kaasa 5 EUR sularaha panditopsi jaoks (ühekordsed topsid pole lubatud)

Majutuse eripakkumine: COOP’i suvepäevadel osalejatel on võimalus jääda 7. juuliks Roostale puhkama erisoodustusega -30% kehtivast hinnakirjast

Olulised kontaktid

INFO – 53292261

Miks helistada?
Leitud ja kaotatud asjad. Info programmi, tulemuste, vajalike asukohtade osas.

Millal helistada?
6. juuli 08:00 – 6.juuli 23:59
7. juuli 09:00 – 11:30
Muul ajal jooksvalt INFO numbrile helistades.

Üldküsimused – Kerstin Jaani – 521 9106 (lühi 547)
Üldküsimused – Diana Kressa – 523 8218 (lühi 383)
Turvaküsimused, parkimine, vetelpääste, haldus –
Ülar Mihkelsoo – 522 8304 (lühi 378)
Meditsiiniline abi – Andras Laugamets – 521 3252

Coop Eesti Suvepäevade kodukord

Suvepäevade KODUKORD on järgimiseks kõikidele suvepäevade territooriumil viibijatele.

 1. Käepael:
 • tagab sissepääsu suvepäevadele ning suvepäevaline on kohustatud säilitama seda korrektselt terve ürituse aja;
 • ei tohi olla rikutud. Rikutud käepaelaga (ja ka ilma käepaelata) ei ole õigust viibida territooriumil ning ilma käepaelata isikud võib kõrvaldada territooriumilt;
 • antakse osalejatele ühistu kontaktisiku poolt enne suvepäevi.
 1. Suvepäevade territooriumile ei pääse isikud, kellel on kaasas:
 • esemed, mis võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust;
 • mistahes relvad või muud ohtlikud esemed;
 • pürotehnilised vahendid;
 • tõrvikud;
 • narkootilised või muud psühhotroopsed ained.
 1. Korraldajal on õigus kõrvaldada suvepäevadelt isikud, kes:
 • rikuvad korda (norivad tüli, kaklevad, tekitavad kehavigastusi, varastavad, omavad narkootilisi või psühhotroopseid aineid või kauplevad nendega jmt.);
 • vandaalitsevad;
 • omavad juba nimetatud keelatud asju või esemeid.
 1. Suvepäevade territooriumil:
 • on keelatud teha lõket, va selleks ettenähtud kohtades;
 • NB! Roosta Puhkeküla territooriumil ei ole lubatud ringi käia jookidega klaastaaras. Saadaval on panditopsid tagatisrahaga 5 €, tagatisraha arveldamine ainult SULARAHAS
 • öörahu ajal ei tohi tekitada müra ega muul viisil segada teisi suvepäevalisi. Öörahu aeg on 02:00–08:00.
 1. Suvepäevaline on kohustatud:
 • järgima Suvepäevade kodukorda;
 • järgima korraldava personali juhtnööre (parkimise korraldajad, turvatöötajad jt);
 • käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;
 • hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;
 • vastutama oma laste turvalisuse ja järelvalve eest (st, kus iganes laps viibib Suvepäevade ajal – veekogu ääres, batuudil, mängude/võistluste ajal jne).
 1. Suvepäevaliste õigused:
 • tunda rõõmu Suvepäevade toimumisest;
 • pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali (staap) poole;
 • esitada ettepanekuid korraldavale personalile suvepäevade paremaks sujumiseks.

Suvepäevadelt kõrvaldatud isik kaotab õiguse sisenemiseks ja viibimiseks territooriumil. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt hüvitist.