fbpx

Intervjuu 360 Kraadi asutaja Alar Linnaga.

25.03. 2019

Seiklusfirma 360 Kraadi on tegutsenud juba 2003. aastast. Ettevõte kasvas välja mõnusate erinevate matkade korraldamisest. Tänaseks on tegevusalad arenendud mitmel rindel, kuid põhifookuseks on siiski jäänud aktiivsete meeskondlike tegevuste pakkumine looduses. Rääkisime ettevõtte juhi, Alar Linnaga meeskonnakoolituste vajadusest, Eesti turust selles valdkonnas ning nende poolt pakutavatest lahendustest. Artikli lõpus jagab Alar ka mõned soovitused, kuidas sobilikke lahendusi oma üritusele valida.

 

Mis ettevõtted ja mis soovidega 360 Kraadi poole pöörduvad?

Valmis toodet soovib üldiselt eraklient või meie poole otsepäringuga pöördunud ettevõte. Nende soov üldiselt on saada 1-2 portfellis olevat toodet. On selleks siis meeskonnamäng suvepäevadele või seminaride-konverentside järgne aktiivne tegevus. Eks tegevuse eesmärk oleneb siiski palju ka ürituse sisust ja meeskonna iseloomust.

Üritusturundusagentuuridega on väga hea koostöö. Aktiivselt kasutatakse meil portfellis olevaid valmistooteid ettevõtete siseüritustel aktiivsete tegevuste osas.. Samas tuleb agentuuridel tihti soovi välja töötada ka mõni custom-made lahendus. Seda siis vastavalt kliendi soovile või eripärale välja pakkuda mõni tegevus, mida Eesti turul veel leida ei ole. Eks agentuurid soovivad ikka, et nende pakkumised oleksid eristuvad ning erilised.

 

Kui tihti custom-made lahendusi välja töötate?

Lahenduse korral, millesse ise usume oleme valmis seda tegema. Samas meie poliitika on nii, et kui klient ei ole mänguga üldse rahul, siis teenuse eest me arvet ei esita. Seepärast tihti valitakse ikkagi juba välja töötatud ja mitmeid kordi läbi proovitud mänge.

Nagu eelpool sai mainitud, siis erilahenduste soovid tulevad pigem agentuuride poolt. Esialgsed mõtted võivad tunduda ägedad, kuid reaalne teostus läheb utoopiliseks ning oleme plaani katki jätnud. Aga on ka edukalt vastupidi olnud, et koos agentuuriga on suurepärane lahendus leitud. Meil on portfellis mitmeid mänge, mille algidee sisend on tulnud agentuurilt ja nende kliendilt. Tänaseks pakume neid mänge teistele edasi. Selliste olukordade puhul teeme iga agentuuriga eraldi kokkuleppe, mis alustel ning millise ajavahemiku möödudes võime teenuse avalikult oma portfelli üles lisada.

360Kraadi - frankevents

Kuidas leiate oma portfelli uusi mänge?

Uued mängud ja ideed tulevad nö töö käigus. Kogemusest ja tunnetusest, milliseid lahendusi vajatakse. Alati ei pea olema tegevused uued. Meie tegutsemisaastate jooksul on tulnud ette hulga olukordi, kus nö riiulile pandud mäng on meil uuesti välja võetud, sest mõni klient seda soovib. Aga eks aja ja tehnika arenguga tuleb ikka kaasas käia ning vajadusel olemasolevaid tooteid täiendada. Seegi lisab mängudesse uudsust ning põnevust ka nendele, kes varasemalt on mängu läbi teinud.

Ise näen, et praegu on meil aktiivses nimekirjas natuke liiga palju erinevaid teenuseid. Samas, kui oleme midagi juba välja töötanud, siis ei ole südant seda ka nimistust ära võtta. Kui mäng töötab ja tellimusi on, siis seni hoiame seda ka nimekirjas. ?

 

Milliste eesmärkidega soovitakse meeskonnamänge läbi viia?

Eesmärke on erinevaid. Tihti tuleb mõelda toimuva ürituse sisule ning vastavalt sellele ka mäng välja pakkuda. Eks meie tegevus on suuresti hooajaline. Suvel (mai, juuni ja august) on kõige kiiremad ajad. Näiteks 2018. aasta augustis suutis 360 Kraadi meeskond läbi viia 160 meeskonnamängu. See on väga suur koormus.

Üldiselt võime jagada eesmärgistatud tegevuse kaheks: 1. kas ainult lõbus mäng või 2. fookusega osalejatele midagi sisulist õpetada (ettevõtte väärtused, probleemilahenduse meetodid jms). Suvepäevadel üldiselt minnakse selle esimese variandi suunas. Seminaride ja konverentside järgsel tegevusel valitakse pigem harivam, kuid samas lõbus tegevus.

Samas jällegi mistahes asja koos tegemine meeskonnaga ongi juba meeskonna arendamine – teistsugune keskkond ja olukord.  Oluline on meeles pidada, et ükski meeskonnakoolitus ja -mäng ei tohi olla liiga tõsine. Nii peavad inimesed seda tööga liiga seotuks ega pruugi tegevustega enam kaasa tulla.

 

Kui aktiivselt Eesti ettevõtted hetkel oma personali arendamisse panustavad?

Hetke seis on päris hea. Toimub palju väiksemaid koolitusi, seminaripäevasid ja samuti panustatakse inimeste motiveerimisse läbi jõulupidude ja suvepäevade korraldamise. Eks majanduslikult raskematel aegadel on see eelarverida, kust ettevõtted hakkavad kiiresti kulusid kärpima. Samas oleme täheldanud, et pigem püütakse hoida ja motiveerida olemasolevat personali. Tõenäoliselt läheb kulukamaks uute töötajate otsimine, nende koolitamine ja edasijäämise motiveerimine.

Seega austan ettevõtteid, kes oma inimesi väärtustavad ning nende arendamisse investeerivad.

 

Milliseid trende näete Eesti ettevõtetes meeskonnatöö arendamise suunal?

Seda on küll kahju tõdeda ja näha, kuid tihti valitakse nö laisem ja lihtsaim lahendus. Aastatega oleme näinud, kuidas kontoriinimesed ei ole valmis loodusesse minema. Ettevõtete juhid saavad motivatsioonipäevade ja -tegevuste vajalikkusest aru, kuid ajaliselt ollakse valmis sellesse vähem panustama. Toimuvad üritused ja tegevused on ajaliselt lühemad.

Huvitav on näha, et rahvusvahelised ettevõtted ja nendes töötavad inimesed on valmis rohkem loodust avastama, mudas müttama ning toredaid ekstreemsusi läbima. Nende puhul ei ole tihti kesine Eesti ilm segav faktor. Eestlane kahjuks on mugav ning soovib kodu-töö lähedal kiirelt üritusel ära käia ning peagi oma tegevuste juurde naasta. Rahvusvaheline seltskond on äge!

Näiteks oli 360 Kraadi algusaastatel päevane pikk matk 7-8h looduses ja lühike 3-4h, siis täna esimest varianti me enam teenusena ei pakugi. Ja pikaks väljasõiduks nimetatakse 3h-st matka.

 

Kas meenub mõni eriti ergas ja väljakutsuv situatsioon? Mida õppisid?

Eks suured üritused on ikka väljakutsuvad. Kirkaimana meenub, kus ettevõtte suvepäevadel tuli 800 inimest korraga mängu panna. Oluline oli kiirelt vaja inimestele stardikomplektid kätte anda ja korraga laiali saata. Tegime varem ära võimalikult suure eeltöö – asjad komplekteeritud, mängud ette valmistatud jne.

Saime aru, et kohe mängu eel peab korraldusmeeskond ise olema kiire, terav ja positiivse emotsiooniga, et osalised hea tundega tegutsema läheksid.

 

Mis oleks Sinu soovitused üritust planeerivale inimesele? Millele mõelda enne kui teie või agentuuri poole pöörduda?

  1. Varajane planeerimine – mida hiljem alustada, seda kesisemad valikud kohtade ja teenuspakkujate osas.
  2. Milline on üritusel olev seltskond – meeste ja naiste osakaal ning nende valmisolek erinevatest tegemistest osa võtta.
  3. Milline on ürituse ülesehitus ja mis on tegevuste eesmärk – lõbus vs hariv
  4. Asukoht – 100% väliüritus või osaliselt ka tubased tegevused
  5. Kas on eestikeelne või mitme keelne grupp

 

Loe ka Franki soovitusi suvepäevade päringu koostamiseks artiklist   “8 sammu suvepäevade päringu koostamiseksKüsi pakkumist