16.08.2017

Mida Frank teeb?

Lühidalt öeldes - Frank korraldab parimaid üritusi!

Olgu nendeks suvepäevad, talvepäevad, motivatsiooniüritused, meeskonnakoolitused, vastuvõtud, seminarid, konverentsid või misiganes muu tähistamist vääriv formaat. Frank on üritusi korraldanud juba 10 aastat, seega ilma tõde väänatama, on teenindatud kokku üle 400 rahuoleva kliendi. Franki inspireerib lennukas idee ja see tabamatu sära, mis kliendi silmest vastu vaatab kui tegemist on olnud kordaläinud sündmusega.

Iga sündmus saab alguse BRIIFIST ehk lähteülesandest, sest selleks, et planeerida üritus, mis tõstaks kliendi äri uutesse kõrgustesse, on vaja teada üsna täpselt, mis on konkreetse planeeritava korraldatud viibimise eesmärk. Frank on oma kogemustele toetudes välja töötanud BRIIFIPÕHJAD. Ikka selleks, et kliendi elu lihtsamaks teha.

Laadi endale briif alla, täida see ära ja saada Frankile info@frankevents.ee. Vastame hiljemalt 24 tunni jooksul.

Lihtsama hinnapäringu vormi leiad SIIT

Sisekommunikatsiooni sündmused on vaieldamatult ettevõtte turundusplaanide üks tähtsamaid ja olulisemaid osasid. Me näeme, et panustades kollektiivi täieliku pühendumisega, muutuvad inimeste väärtushinnangud ettevõtte osas oluliselt positiivsemasse suunda. On oluline luua kollektiivile keskkond, mis väärtustab nende vajadusi ja soove. Iga ettevõtte kõige väärtuslikum müügimees on iga üksik ettevõtte töötaja, olenemata positsioonist ettevõtte struktuuris. Kaks märksõna, mida enamus kliendid on mitmel korral meie puhul välja toonud – personaalsus ja avatud suhtlus. Sel viisil kindlasti ka jätkame. Ka koostööpartnerid on öelnud, et teete asju ikka teisiti – lõbusalt, personaalselt ja eriliselt, ehk mitte tükitööna. Mõtleme kavad ja ülesehitused nii läbi, et ka endal oleks mõnus olla õhtujuht või projektijuht. Nii Taavil kui Lehol 10-aastane kogemus õhtujuhtimisega, näeme nüansse, mida tavaline projektijuht ilma vastava kogemuseta, ei näe.

suvepäevad, motivatsiooniüritused, ürituste korraldamine, seminarid, konverentsid, helitehnika rent

Suurepärane võimalus hoida olemasolevaid ja luua uusi kliendisuhteid. Tegemist on valdkonnaga, kus kliendil on sooviks näiteks tähistada ettevõtte juubelit või mõnda muud olulist sündmust (mõne hoone avamist). Sündmuste korraldamist saab alguse sellest, kuidas leida tähistamist vääriva sündmuse loomine millegi uuelaadse ja värkse taustal. Vaadatakse, kuidas koostada briifi ehk sündmuse lühikokkuvõtet, kuidas moodustada meeskonda ja leida õigeid koostööpartnereid, kuidas valida esinejaid ja sobivaid ruume. Samuti tuleb silmas pidada kvaliteetse heli, valguse ja pildi saamist, kuidas kujundada ruume ja mida arvestada toitlustamisel. Arvestama peab ka punktidega, mis tagavad sündmuse turvalisuse. Loomulikult on omakohal täpse eelarvega koostamine ja selle kooskõlastamine klientidega.

ürituste korraldamine, seminarid, konverentsid, helitehnika rent

Nii Eestis kui ka mujal maailmas on tooteid ja teenuseid lugematul hulgal. Kohati ületab pakkumine nõudluse ning see omakorda tekitab teadmatuse tarbijates. Seega tekib klientides küsimus, kust leida kõige suurema elamusväärtusega pakkumised mõistliku eelarve eest.  Turundussündmused kirjeldavad protsessi mille käigus arendatakse välja tegevustik, eesmärgiga tutvustada uut teenust või toodet, ettevõtte uusi suundasid või personaalset kaasamist organisatsiooni arendamiseks. Mida aeg edasi seda keerulisemaks läheb turundajatel leidmaks viise kuidas maksimaalselt luua uusi kliendisuhteid, luua positiivne ettevõtte imago ning teenida usaldust kõikide klientide silmis. Tänapäeva tarbija soovib saada rohkem kui tavapärast müüki – talle on oluline personaalsus ja emotsioon ostu või teenuse soetamisel. Sündmuste korraldamine annab suurepärase ning kõige efektiivsema viisi kuidas bränd kokku viia potentsiaalse kliendiga. Sündmused annavad hea võimaluse mõistmaks ettevõtte fookust, plaane ning personaalsust. Virtuaalsed lahendused on tänapäeval küllaltki laialdase kasutuse leidnud kuid otsest kontakti vajatakse veelgi rohkem. Turundussündmused peaksid leidma rakendust nii headel kui ka kindlasti halvematel aegadel. Omi kliente tuleb hoida ning väärtustada.

lansseerimine, ürituste korraldamine

Sageli arvatakse, et strateegiapäeva näol on tegemist infoküllase ja kuiva tööpäevaga, kus ettevõtte juhtkond soovib töötajatele mõnd uut ideed “maha müüa”. Jah, see võib selline olla, aga kui läheneda paremini, siis võib korraldada sündmuse, mille läbi jääb osalistele ettevõtte sõnum või strateegia paremini meelde! Ja neid viise on mitmeid.

Ei ole vist vaja tutvustadagi, et eduka sündmuse taga on tohutul hulgal pisidetaile, milledele kõigele on vaja mõelda. Mida professionaalsemalt on mõeldud, seda kvaliteetsem on ettevõtmine. Paljud teavad seda, aga vähesed usuvad ja suhtuvad neisse pisidetailidesse (millest enamus ei üldse pisikesed) pinnapealselt, eelarvamuse ja mõningase hoiakuga. Arvatakse, et suudetakse kõike ise teha, aga kurb tõsiasi selgub seminaril või konverentsil, kui hakkavad ilmnema puudulikud teadmised, lüngad planeerimises või ettemõtlemata asjaolud (näiteks saavad mikrofonil patareid tühjaks ja varu ei ole). Agentuur suudab neid vigu vältida ning hoiab väärtuslikku aega kokku.

Sündmuse edukaks toimimiseks ning mõistliku eelarve juures on kõige tähtsam – varajane ning detailne planeerimine.

Tooksime välja näited, mida kõike võiks silmas pidada seminaride ja konverentside korraldamisel:

Projektijuhtimine:
* eelarve koostamine ja järgimine;
* hangete vormistamine ja sobilike partnerite kaasamine;
* toimumiskoha leidmine ja vajalike kokkulepete tegemine;
* kodulehekülje loomine ja sealse info haldamine;
* sündmuse turundustegevused, suhtekorraldus, infomaterjalid ja meediasuhtlus;
* konverentsi sekretariaat ja infolaud;
* osalejate registreerimise organiseerimine (e-posti baasil või online vormiga);
* vajalike transpordi lahenduste (lennu-, laeva- või bussipiletite, transfeeride) leidmine;
* majutuskohtade broneerimine;
* toitlustuse korraldamine;
* sponsorluspakettide koostamine ja võimalike toetajate leidmine.

Konverentsi tehniline teostus:
* konverentsitehnika ja erinevad visuaalsed vahendid;
* video ja fotograaf;
* sünkroontõlke teenus;
* online (live stream) ülekanded;
* wifi tagamine osalejatele.

Meelelahutuslik programm:
* meelelahutusliku programmi loomine;
* pidulike gala õhtusöökide ja vastuvõttude korraldamine;
* põnevate kohalike ekskursioonide korraldamine ja läbiviimine.

On üpriski selge, et heli- ja valgustehnika olemasolu ning kasutamine sündmuste korraldamisel on hädavajalik. Meie suudame koos heade koostööpartneritega pakkuda lahendusi, mis sobivad just sellesse keskkonda, mille olete valinud. Valdavalt on paljud asukohad eriliste tehniliste eripäradega, mistõttu on vajalik kaasata planeerimise protsessi just õiged inimesed. Ühtlasi suudab agentuur välja tuua erinevaid uusi lahendusi ning luua erinevaid konseptsioone. Tänapäeva tehnika areneb tohutul kiirusel, ühtlasi liigub väga palju kasulikku infot just agentuuridele, kel on hea võimalus omi kliente positiivselt üllatada ning muuta sündmus taaskord teistsuguseks. Videomapping, erinevad tehnillised ülekanded (otsepildid), liikuvad kujundid ja kvaliteetne helitehnika on märksõnad, mille najal annab sündmuse korraldamisel mitmes suunas varieeruda ja eristuda.

Seiklusturism kui turisminduse üks olulisi harusid, on viimastel aastatel saanud üha selgemad iseloomujooned. Kuid siiani võib ka seiklusturismi alla lugeda näiteks matkamist mägedes, suurlinnade külastamist või näiteks ATV`de safaril osalemist. Kõik seiklusturismi tegevused on saanud kuvandi, kus ilmselge teadmatus on asendunud planeeritud tegevustikuga. Soovitakse uusi kogemusi ja elamusi, tahtakse proovile panna omi võimeid. Seiklusturism on kasvuteel ka seetõttu, et inimeste huvi looduse vastu on üha enam tärkamas. Jah, võib küll teha seiklusturismi linnas kuid see pole sõna otses mõttes seotud seiklusturismi kui mõistega. Loodus, erinevad sihtkohad ja võimalused kuuluvad enamjaolt siia sektorisse. Ning loodusturisminduse sektor, kuhu alla kuulub seiklusturism, on kasvamas üha populaarsemaks. Soovitakse vahetut kontakti loodusega. Paljude jaoks tähendabki seiklusturism teekonda rutiinist ekstreemsuseni. Juba nimetus eeldab seda, et pelgalt liblikate püüdmisega pole tegu vaid mingil määral seatakse ohtu enese tervis ja heaolu. Tõsi, Eestis on seiklusturismi märksa turvalisem harrastada kui mujal maades, kuid ikkagi on ka siin omad ohud. Ohtude likvideerimiseks on igas valdkonnas olemas ka spetsialistid – seiklusturismis on nendeks inimesteks kvalifitseeritud matkajuhid. Näitame inimestele kaunist Eesti loodust ning lisame vürtsi seiklusele tuues sinna mitmeid omaala asjatundjaid!